*** Na těchto stránkách najdete informace, které jsem získala při vypracovávání výběrové soutěže na expedici Tunguzský meteorit 2003. *** Na stránkách se pracuje, a proto by do konce dubna měly přibýt další novinky. *** Pokud se expedice zúčastním, po mém návratu přibude deník, fotografie a další zajímavé věci. ***