Něco o mně

Jmenuji se Lucie Vančurová. Narodila jsem se 17.12.1986. Třetím rokem studuji gymnázium v Českém Brodě. Bydlím v Úvalech, což je malé město (5000 obyvatel) při východním okraji Prahy. Třetím rokem jsem také členkou Sněmu dětí ČR pro životní prostředí.

Se Sněmem jsem se mimo různých setkání účastnila už dvou expedic: Bihor 2001 a Skandinavika 2002. Obě pro mě byly akcemi, na které dodnes ráda a často vzpomínám. Obě byly naplněny nezapomenutelnými zážitky, které mě velmi ovlivlivnily. Navíc, zvláště v Rumunsku v létě 2001, jsem získala spoustu nových zkušeností, které mi dodnes pomáhají při pohybu v náročných přírodních podmínkách.

Díky Sněmu jsem se dozvěděla i o expedici Tunguzský meteorit 2003. Vlastně jsem se chtěla zúčatnit už expedice na stejné místo plánované na rok 2002, která se nakonec nekonala.

Možnost podívat se do těchto míst mě zaujala i proto, že jsem se měla možnost zúčastnit několika besed s lidmi, kteří na Sibiř cestovali. Setkala jsem se i s různou literaturou, pojednávající jak o tunguzském meteoritu, tak třeba o místních lidech, jejíž četba mě utvrdila v tom, že bych toto místo v případě, že bych měla možnost, ráda navštívila.

Obě expedice pořádané Agenturou Koniklec, na kterých jsem byla, měly velmi kvalitní odborný doprovod. Právě to považuji za jeden z nejzásadnějších rozdílů oproti sebekvalitnějšímu poznávacímu zájezdu a tedy i za jeden z důvodů, proč se chci i této expedice zúčastnit.

Zároveň považuji jak výběrovou soutěž, tak samotnou expedici za jakousi výzvu - za zkoušku svých vědomostí a schopností. V extrémních podmínkách bude mít každý možnost skutečně poznat jak ostatní, tak i sebe sama.